Entegrasyon

Bağımsız uygulamaların kendi aralarındaki data aktarımlarını, kısaca sistemlerin konuşmalarını sağlamak için gerekli birleşim uygulamaları ve çözümleri sunuyoruz.

Birden fazla farklı yazılım ürünü kullanıyorsanız, veri girişi, rapor çekme ve karşılaştırma gibi komplike işlemlere ihtiyaç duyduğunuzda, bu farklı yazılımlardaki verileri birleştirmek ve kümülatif sonuçlar elde etmek çok zor olmaktadır. Yazılım entegrasyonu hizmetleri kapsamında Egebilgi, kullandığınız programları birbirine entegre eder ve ihtiyaç halinde birbirleri ile senkronize çalışmalarını sağlar.